Välja ventilationssystem

Såklart är det en del man måste fundera på när man ska välja ventilationssystem, både när det gäller renovering eller nybygge. Ibland så blandar man ihop ventilationssystem med uppvärmningssystemet beroende på vad hustillverkaren rekommenderar. Motsatsen är passivhus som saknar traditionellt uppvärmningssystem utan brukar använda sig av ventilationssaggregat med värmeåtervinning (ftx-system).

Moderna ventilationssystem kostar i form av både materialet och installationen. Men om man väljer rätt för sitt hus så blir det billigt i längden och inomhusetvistelsen väldigt behaglig.

En ventilationsanläggning måste ofta anpassa till byggnaden och hur man använder den. Tex. så har det blivit populärt med spa och då krävs såklart bättre luftväxling i detta område. Den ska dessutom klara boverkets regler om tillräcklig luftomsättning och den nya luften i till huset ska gå genom ventilationsfilter så att yttre föroreningar inte kommer in. Idag så är värmeåtervinning en självklart val och att behovsstyra ventilationen börjar också bli vanligt, detta för att minska energianvändningen.

Sammanfattning:

  • Ventilationssystemet ska skapa en behaglig och framför allt en hälsosam miljö inomhus. Detta innebär att luften bör filtreras och man ska inte känns några drag från ventilationen.
  • Luftomsättningen bör vara lägst 0,35 l/s per m² golvarea eller ca 1/2 luftombyte per timme! Luftflödet ska inte vara påverkas av utetemperaturen eller uppvärmniningssystemet.
  • Luftombytet bör kunna styras efter behov. Ett exempel kan vara att om man inte är hemma en vecka så kan man minska luftbytet genom att sänka hastigheten på fläktarna. I ett FTX-aggregat brukar detta vara en enkel knapptryckning på manöverpanelen.
  • Glöm inte att många system tar tillvara på värmen i luften innan den lämnar huset (värmeåtervinning).