Billiga delar till ventilationssystem

Ventilationssystem i hus

Den ska ta bort gammal, dålig luft och den ska ta in ren, frisk luft i rummen. Huvuduppgiften är naturligtvis att se till så att inomhusluften är hälsosam att andas. Men ventilation i dag handlar också mycket om energi, om att spara in på energikostnaderna genom att ha ventilation med värmeåtervinning. Ventilationen bör också, för att spara ännu mer energi, vara behovsstyrd, vi ska alltså inte använda mer luft än vad som är nödvändigt vid varje givet tillfälle. Exakt hur ventilationen ska konstrueras beror naturligtvis på vilken typ av byggnad det handlar om. Ett gammalt hus på landet som byggs om för att passa en modern familj behöver en annan lösning än det nybyggda hyreshuset med hundratals lägenheter. Hur ventilationen ska se ut beror också på hur bostaden används. En rätt vanlig situation idag är att ett äldre par säljer ett lite äldre hus till en ung barnfamilj. Husets planlösning är perfekt för även de nya ägarna, de målar och tapetserar för att göra huset till ”sitt”. Vad de sällan tänker på är att huset numera används på ett helt annat sätt än tidigare.

Mängden tvätt i en barnfamilj är minst dubbelt, ibland mångdubbelt större än den hos ett äldre par redan på grund av antalet människor familjen. Idrottande barn, eller vuxna, ökar på tvätten ytterligare. Problemet uppstår när tvätten ska torkas. Behovet av en effektiv ventilation minskar något för den som torkar all tvätt i kondenstumlare (som tar hand om fukten), men hur många gör det? Efter ett år i huset börjar fukten synas. En luftväxling som räckte gott och väl för det äldre paret är kraftigt underdimensionerad för den nya ägarfamiljen. En annan sak att ta hänsyn till när man väljer utformningen av sitt ventilationssystem är var i Sverige man bor. Vårt avlånga land har ju stora temperaturskillnader, lösningarna i Skåne kon därför skilja sig från de lösningar man väljer i Norrland. Sådant som var huset ligger (bullrig miljö, nära tunga industrier mm) har också betydelse.

I en bostad ska man ta in luft i de rum dör folk vistas regelbundet och under lite längre tid (som sovrum och vardagsrum), medan utrymmen där man är kort tid kan genomströmmas av luften från de andra rummen. Man tar bort luft ur de rum där föroreningarna är som störst, alltså från kök, badrum och andra våtutrymmen. det här kapitlet beskrivs vilka olika tekniska lösningar det finns när det gäller ventilation. Här finns också en mängd tips och råd om hur man hanterar sin egen ventilation, både i villor och flerfamiljshus. Samt en del om vad man ska tänka på när man bygger om och när man bygger nytt för att undvika problem med inomhusklimatet i framtiden.
Ventilationen i en bostad bör ha följande funktioner och effekt:

  • Skapa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö genom att tillföra så mycket luft som omständigheter kräver. Tillförd luft ska vara ren och föroreningar som skapas inne ska inte spridas till andra rum. Luften kan behöva renas med filter.
  • Luftflödena ska på ett enkelt sätt kunna styras efter behovet. De ska vara stabila och inte vara beroende av utetemperaturen eller antalet öppna fönster.
  • Ge en luftomsättning på minimum 0,5 luftomsättningar per timme, gärna mer, dock utan att skapa drag. Kan man öka luftomsättningen till betydligt högre nivåer är det bra. 0,5 luftomsättningar är Boverkets krav,den nivån är alltså ett måste. Få svenska bostäder når dock upp 0,5 luftomsättningar.
  • Värmeåtervinning