Billiga delar till ventilationssystem

Radon i huset

I Sverige finns radon naturligt i marken. Det är därför inte ovanligt att det finns radon i villor och småhus. Den radioaktiva ädelgasen varken syns eller luktar och förekommer naturligt i marken, framför allt om huset står på en uranrik mark. För de som mätt radonet kanske det nu är dags att vidta åtgärder.

Radon kan tränga upp genom marken, in i byggnader och bostäder. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, till exempel blåbetong. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Ska alla mäta?
Alla som äger ett småhus bör någon gång mäta radonet. Har man aldrig gjort det bör man verkligen göra slag i saken. Annars ska man göra det efter en ombyggnation, om huset är byggt med blåbetong, eller om husets ventilation- och uppvärmningssystem har förändrats. Tänk också på att radonhalten kan förändras över tiden. Om det att mer än tio år sedan senaste mätningen är det dags att göra om. Börja med att kontakta din hemkommun. De kan informera om hur du ska gå till väga. Det mest vanliga och enkla sättet att mäta radon är att använda spårfilmsdosor. Det är enkelt och ganska billigt, kostar ca 400-600kr.
Radonspårdosa

Mätningen skall göras under den kallare perioden av året, oktober till april. Mätperioden måste vara i minst två men gärna tre månader. Detta ger dig ett årsmedelvärde som sedan ligger till grund för eventuellt beviljande av radonbidrag. Ibland behövs ett snabbt mätvärde, exempelvis i samband med köp eller försäljning av hus, då kan man göra en rådgivande korttidsmätning. Det tar mellan två och tio dygn och görs på samma sätt som en långtidsmätning. Denna mätning är inte lika säker och kan inte användas för att söka radonbidrag.

Du kan få bidrag för att sanera din villa från radon om radonhalten överstiger 200 Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/ m³.). Mätningen av radonhalten ska göras så att ett årsmedelvärde kan anges. Du måste äga och bo i huset för att du ska få bidrag. Observera att du inte får påbörja några åtgärder innan du ansöker om bidrag. Du får bidrag för de åtgärder som länsstyrelsen bedömer är nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 Bq/m3. Bidraget är 50 procent (max 15 000 kronor) av den godkända kostnaden för åtgärderna. Bidrag under 1 000 kronor betalas inte ut.