Renovering av ventilationssystem

Även i villor gäller det att ta reda på vilket ventilationssystem man har, och vilken typ av förbättringar man vill göra. Att gå igenom det nuvarande systemets svaga punkter är ett bra första steg. En vanlig situation när det gäller äldre villor är att huset är byggt med självdrag, men att huset sedan har fått ett helt nytt värmesystem och tätats utan att ventilationssystemet förändrats. Det betyder oftast att ventilationen i stort sett inte fungerar alls. Att återskapa självdraget låter sig sällan göras, eftersom självdrag kräver otäta hus.
Ventilationssystem
Många hus som är byggda med fläktstyrd ventilation har också dåligt fungerande ventilationssystem. Många husägare tänker inte på att ventilationssystemet hemma måste underhållas och gås igenom med jämna mellanrum, det måste hållas rent, filter måste bytas. Görs inte det fungerar systemet sämre och sämre, för att till slut egentligen inte ha någon effekt alls. Vad man ska välja för system beror helt på vad man har och hur villan ser ut.

Checklista vid renovering:
Vad är det som behöver åtgärdas på ditt ventilationssystem?
- Drag/kallras
- Tar det lång tid för imma att försvinna från badrumsspegeln?
- Luktar det instängt när bostaden stått tomt några dagar?
- Luktar det instängt eller är det ”dålig” luft i sovrummen på morgonen?
- Sprider sig matos till andra rum?
- Finns det radon i luften?
- Har någon som bor i huset problem med astma eller allergi?
- Vill ni spara energi, få bättre komfort eller bättre hälsa?