Spjäll till ventilation

Spjäll till ventilationen

Spjäll för ventilationssystemet.

Ventilationsspjäll för avstängning, injustering eller reglering av luft och gasflöden i ventilationssystem.