Vinsten ökar med bättre inneklimat

Oavsett hur man definierar ordet produktivitet är en ökad sådan bra för både individen, företaget och samhället – naturligtvis förutsatt att den inte skapas på bekostnad av något annat. En ökad produktivitet som skapas av ett bättre inneklimat kostar inget annat än en investering, som dessutom tjänas in på relativt kort tid. En sådan produktivitetsökning är således enbart av godo.

Men vad är egentligen produktivitet?
Forskarna Leaman och Bordass definierade år 2000 begreppet produktivitet ”förmågan hos människor att öka sin prestation genom en ökning av kvantiteten eller kvaliteten i den produkt eller tjänst de levererar”.
Att öka produktiviteten betyder att man antingen producerar fler saker, eller behöver färre personer för att göra arbetet, i förhållande till den fasta kostnad man har. En produktivitetshöjning betyder att man får ut mer utan att satsa mer.

Inneklimatet har stor inverkan på flera av de faktorer som påverkar produktiviteten mest. Några exempel på faktorer som bör vägas in för att mäta sambandet mellan inneklimatet och produktiviteten är:

  1. Sjukfrånvaro.
  2. Antalet skador och olyckor.
  3. Arbetstakt och avbrott i arbetet.
  4. Noggrannhet och omsorg i arbetet.
  5. Kostnad per tillverkad enhet.

Räkneexempel
Företaget Acme Produktion tillverkar prylen ”pryl”. Korttidssjukskrivningarna på företaget ligger på 2 procent, av de 400 anställda är alltså i genomsnitt åtta personer borta varje dag. Detta kostar företaget (brutto) nästan fyra miljoner om året.
Acme bygger om fabrikslokalen och förbättrar ventilationen och får bättre inneklimat, en rimlig kostnad för detta i en fabrikslokal för 400 anställda är 500 000 kronor.
Som en följd av ombyggnaden sjunker sjukskrivningarna från åtta till sju personer per dag, vilket minskar kostnaderna för dem från 4 miljoner till 3,6 miljoner på ett år. Investeringen på 500 000 är alltså intjänad på drygt ett år bara om man ser tiII sjukskrivningarna. Som ren bonus ökar naturligtvis allas välbefinnande liksom produktiviteten som ökar lönsamheten för företaget.

Här är förslag på det kan innebära för ändringar när man pratar om ”vad är bra inneklimat”.