Spirorör den runda revolutionen

Spirorör utgör ryggraden i ett modern cirkulärt ventilationssystem och har ofta kallats den runda revolutionen. Med tanke på att en ventilationsfläkt, värmefläkt eller ett FTX-aggregat kräver ström för att flytta luft genom ventilationssystemet till olika delar av byggnaden så är det av yttersta vikt att transporten sker med minimalt läckage och så friktionsfritt som möjligt. Om ett ventilationssystem inte levererar rätt luftflöden kommer de boende att börja ändra temperatur- och fläktinställningar för att tillgodose sina komfortbehov. Detta kommer i sin tur att öka energianvändning och kostnader.

Spirorör

Spirorör

Ovanstående problem kan minskas genom att använda cirkulära kanaler och spirorör istället för rektangulära. I runda kanaler uppstår ett jämnare inre tryck vilket bidrar till att göra flödena mer effektiva. Studier har visat att runda kanaler ger mindre strömningsmotstånd än rektangulära kanaler och även det minskar energiförbrukningen. Spirorörets fals som sitter helt på insidan bidrar också till att minimera friktionsförlusterna.

Tryckfall

En annan viktig fråga är det så kallade tryckfallet. Luft som lämnar en ventilationsfläkt, värmefläkt eller FTX-aggregat under högt tryck kommer att förlora detta i spirorör, böjar och förgreningar på vägen mot sin destination. I cirkulära ventilationssystem är detta tryckfall mindre än det som uppstår när luft strömmar genom rektangulära kanaler. Genom det minskade tryckfallet ökas luftflödets effektivitet. Därför kan man med ett cikulärt kanalsystem sänka kostnaderna både beroende på spirorörens lägre pris men även på grund av att de kräver mindre fläktar och FTX-aggregat.

Täthetsklass D

Läckage

Av samma anledning som man önskar ett minimalt tryckfall eftersträvar man att skapa lufttäta ventilationssystem. Genom att välja spirorör och cirkulära kanaler kan man både uppfylla och överskrida branschens standard för läckage nämligen täthetsklass D. De flesta ledande tillverkare av spirorör och detaljer monterar idag tätningar av EPDM-gummi som praktiskt taget eliminerar läckaget i skarvarna. Packningarna är fästa med hjälp av en omvikt plåtkant eller ett rostfritt stålband. Dessa omvik ger även extra styvhet till ventilationsdetaljen vilket säkerställer att packningarna håller tätt. De utgör dessutom en mjuk och säker rundad kant för installatören. Till skillnad från äldre tätningsalternativ som kräver applicering av tätningmedel på detaljerna skapar detta system en lufttät anslutning med hjälp av tryckpassning vid sammanfogningen av två kanalsektioner.