Ventilationssystem i hus

Ventilationssystem i hus

Ett ventilationssystem ska göra två saker, dels ska systemet föra in ren luft till huset på rätt ställe och därefter ska det kunna föra bort den förorenade luften.