F-system-ventilation

F-system-ventilation

Den gamla luften sugs ut genom takhuv eller via ett galler med hjälp av en fläkt och på så vis så drar systemet in ny luft genom ventilerna.